Suutarilan
Omakotiyhdistys

Omakotitalkkaritoiminta – apu on lähellä!

Suutarilan Omakotiyhdistyksen etuihin on jo useamman vuoden kuulunut omakotitalkkaritoiminta, jossa tarjotaan alueen ikääntyville tai muuten apua tarvitseville Omakotiyhdistyksen jäsenille erilaista asumisapua.

Yhdistyksen omakotitalkkarit ovat:

 

Yhteystiedot Koillis-Helsingin Omakotiyhdistyksen nettisivulla.

Omakotitalkkaripalveluun kuuluvat muun muassa pihatyöt, kuten nurmikon ja pensasaidan leikkaaminen, lumityöt, pienimuotoiset kiinteistön kunnostustyöt, siivoaminen ja asiointi. Palveluista veloitetaan 10 euroa / tunti. Maksu suoritetaan omakotitalkkarin antamalla tilisiirrolla.

Koska yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta järjestää omakotitalkkareilleen taukotupaa tai vastaavaa,
odotamme, että asiakas suo talkkarille mahdollisuuden käyttää wc:tä, pestä kätensä jne.
 Asiakas tarjoaa omakotitalkkarin käyttöön kaikki ne välineet, työkalut ja aineet, joita kyseisen työn suorittaminen edellyttää.
Jos talkkari käy asioimassa asiakkaan toivomuksesta, vastaa asiakas kuluista,
jotka siitä omakotitalkkarille aiheutuvat.

 

Tietosuoja rekisteriseloste 7.5.2018

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä koskeva käytäntö muuttui vuoden 2006 alusta niin, että myös omakotitalkkarin antama asumisapu on vähennyksen piirissä tietyin ehdoin. Katso Verohallinnon ohje kotitalousvähennyksestä (Dnro A6/200/2013, 14.1.2013).

Tärkeää!

  • Omakotitalkkari tekee palkattua työtä. Tätä tekemistä valvovat työsuojeluviranomaiset. Mikäli asukas tekee itse asioita omassa kodissaan, ei tekemistä valvota samoin perustein.
  • Työsuojeluviranomaiset ovat päättäneet tietyistä rajoituksista ja ohjeistaneet mitä työtä omakotitalkkari saa tehdä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että esim. katolle kiipeäminen edellyttäisi turvajärjestelyjä, joita olisi yhdistyksen puitteissa mahdotonta toteuttaa ja valvoa. Sama koskee puuhun kiipeämistä oksien sahauksen yhteydessä tai puun kaatamista.
  • Irtotikkaiden käyttö työtä tehdessä on kielletty. Työskentelykorkeus ei saa olla 180 cm korkeammalla.
  • Putki- ja sähkötyöt ovat luvanvaraisia. Omakotitalkkari saa tehdä sähkötöitä vain sokeripalaan saakka ja vaihtaa sulakkeen.
  • Asiakas vastaa asiallisista ja toimivista välineistä, jotta omakotitalkkari voi tehdä tilatun työn.

MUISTA! Mitkään vakuutukset eivät korvaa lainvastaisesta toiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

Omakotitalkkarin työ on jokamiehen osaamista, kuten sen laatu ja työtahtikin. Yritysten tarjoamat ammattimiesten palvelut ovat eri asia. Työhallinto kieltää yhdistykseltä kilpailun niiden kanssa.